Strategie analizy cenowej

Ustalenie ceny lub produktu może się wydawać stosunkowo niewielkim fragmentem znacznie większej całości. Ale w rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę, wprowadzając produkt na rynek. Ceny są kluczowym elementem marketing mix. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, pamiętajmy, że wycena może być skomplikowanym, subtelnym zadaniem. Jeśli właściwie ustawimy cenę, mamy szansę na dobrą sprzedaż i wysokie zyski. Jeśli cena będzie zbyt wysoka lub zbyt niska, ryzykujemy utratę klientów i przychodów.

Strategie cenowe

Są to podejścia, wykorzystywane przez organizacje, aby odpowiednio wyceniać produkty i usługi i zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku. Dzięki strategii cenowej, dowiemy się, jaka jest optymalna cena produktu. Musimy wziąć pod uwagę szereg czynników. Na przykład musimy sprawdzić naszego docelowego konsumenta, cele finansowe i strategiczne lub marketingowe cele marki, a także cele biznesowe. Powinniśmy wziąć pod uwagę także inne czynniki, np. aktywność konkurencji, pozycję na rynku, dynamikę, koszty bezpośrednie i pośrednie.

Monitorowanie cen

Rynek jest płynny i ciągle się zmienia, a koszty produkcji podlegają fluktuacji. Oznacza to, że gdy ustalimy cenę, musimy ją monitorować. Wtedy będziemy wiedzieć, że produkt lub usługa pozostaje konkurencyjna, a marża jest prawidłowa. Sprawdzajmy opinie klientów na temat ceny i strategie cenowe rywali, zwłaszcza nowych firm.

Kluczowe punkty

Macierz pokazuje:

  • ceny ekonomiczne – ustalanie niskiej ceny dla towarów o niskiej jakości,
  • ceny penetracji – początkowo wyznaczają niską cenę produktu wysokiej jakości, a następnie podnoszą cenę,
  • skimming cenowy – początkowo ustawia się wysoką cenę za nowy produkt niskiej jakości, a następnie się ją obniża,
  • ceny premium – ustalenie wysokiej ceny za towary wysokiej jakości.

Każda z tych strategii służy innym celom i dlatego ważne jest, aby wybrać tę, która najbardziej pasuje do naszej sytuacji. Zastanówmy się nad rodzajem produktu i rynku, do którego chcemy trafić.

Źródło informacji: https://dealavo.com/pl

Leave a Reply